Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

#16 (1336) 22.04.2020 – 28.04.2020

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ

…Այնքան մեծ է հայության վիշտն ու տառապանքը, այնքա՜ն ահռելի է ու անօրինակ, որ մեծությունը չափելու համար տիեզերքի անհունությունն ու խորությունը պիտի առնել, իսկ ահռելիությունը սարսափների՝ որակելու համար բառարաններում բառեր չկան:

«ԵՌԱՁԱՅՆ ՊԱՏԱՐԱԳ»

…2 000 000 մարդ ի խաչ բարձրացավ,
2 000 000 խաչ չտնկվեց հողում,
2 000 000 խաչ տապանաքարին չփորագրվեց…

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ՍՈՎԸ ՄԵՂՄԱՑԱՎ

1919 թվականի մարտի 12-ին Թիֆլիս մեկնեց Հայաստանի Խորհրդի նախագահ Ավ. Սահակյանը՝ դիմելու համար դաշնակից ներկայացուցիչներին՝ պարենի ու սերմացուի խնդրանքով:

Ուիլիամ Թաֆթ (1857-1930թթ.)՝ 
Միացյալ Նահանգների նախագահ (1909-1913թթ.) 
և Գերագույն դատարանի գլխավոր դատավոր 
(1921-1930թթ.):

Երկաթուղու երկայնքով յուրաքանչյուր կայարանի շրջակայքում հավաքվում են հարյուրավոր անօթևանների խմբեր՝ իրար շատ մոտ կուչ եկած և գետնին պառկած, նրանց մեծամասնությունը չափազանց թույլ է…

ՄԵԾ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆԻ ՀԱՅ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ 

Գարեգին Շեկոյի Բալայանը ծնվել է 1912թ. փետրվարի 28-ին Գյուլիստան գյուղում (Շահումյանի շրջան, Հյուսիսային Ղարաբաղ, այժմ՝ Ադրբեջան), գյուղացու ընտանիքում:

ՄԵԾ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆԻ ՀԱՅ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ 

Սեմյոն Կարապետի Բաղդասարյանը ծնվել է 1913թ. հոկտեմբերի 5-ին Կառնուտ գյուղում (Ախուրյանի շրջան, Հայաստան), գյուղացու ընտանիքում: