Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(English) ARMENIAN ARMED FORCES CAN STRIKE THE ENEMY WHEREVER THEY WANT, AS LONG AS THEY WANT, THE TIME WHEN IT WILL BE NECESSARYԽորագիր՝ #39 (1108) 08.10.2015 - 14.10.2015, Բանակ և հասարակություն, Նորություններ, Ուշադրության կենտրոնում


09/10/2015