Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

#10 (926) 15.03.2012 – 21.03.2012

ԿԱԽԱՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հին Ռուսաստանում տիրակալների և պետության անվտանգությունն ապահովող` մոգերի հատուկ գաղտնի կազմակերպության` Կախարդների թագավորական ծառայության գոյությունն ինքնին շուրջ կես հազարամյակ գլխավոր պետական գաղտնիք էր: Մինչ օրս այս ծառայության պատմությունը պատված է մշուշով, և նրա վերաբերյալ տարբեր լեգենդներ և ասքեր են հյուսվել: Այս կազմակերպության ազդեցությունը երկրի և նրա քաղաքացիների կյանքում միշտ էլ վիթխարի է եղել, սակայն արտաքնապես չի զգացվել:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴՈՒՐ ԳԱԼ ԱՂՋԿԱՆ

Վաղ թե ուշ յուրաքանչյուր տղամարդ իրեն տալիս է այս հարցը: Մարդիկ միանման չեն, իսկ աղջիկները, առավել ևս, շատ տարբեր են։ Այդ պատճառով էլ նրանցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ հարկավոր է ցուցաբերել հատուկ մոտեցում՝ ընդգծելով նրա յուրահատկությունները, որոնցով նա տարբերվում է մյուսներից։ Եվ այսպես, դուք հանդիպել եք ձեր երազների աղջկան, բայց վստահ չեք, թե ինչ է նա զգում Ձեր նկատմամբ։ Ի՞նչ անել…

ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՁԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Այս թեստը մշակվել է 2010 թվականին «Հոգեբանական թեստերի մշակման մոսկովյան լաբորատորիայի» կողմից: Որպես հասարակության մեջ դրսևորման և ինքնիրականացման հուսալի մեթոդ` լիցենզավորված է GNU (General public License` ընդհանուր հանրային արտոնագիր) FDL-ի (Free documental license` ազատ փաստաթղթերի արտոնագրում) կողմից:
Տվյալ թեստը ներառված է սոցիալ-հոգեբանական ախտորոշման մեթոդական շարքի մեջ: Այն հնարավորություն է ընձեռում առավել խորը հասկանալու մարդու կազմակերպչական ընդունակությունները, ինչպես նաև դրանց տիրապետման աստիճանը: