Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ԱՆՑԿԱՑՎԵԼ Է ԶՈՐԱՄԱՍԵՐԻ ԿԱՆԱՆՑ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՍեպտեմբերի 23-ին ՀՀ ԶՈՒ բարոյահոգեբանական ապահովման վարչությունում անցկացվել է Երևանի կայազորի զորամասերի կանանց խորհուրդների նախագահների հա­վաք։

Քննարկվել են կանանց խոր­հուրդ­ների իրակա­նաց­րած աշխատանքները, ուսումնասիրվել են խոր­հուրդ­ների գոր­ծունեության ար­դյու­նա­վե­տու­թյան բարձրացման նպատա­կով ներկա­յաց­ված առաջար­կ­ները:

 

Խորագիր՝ Նորություններ


24/09/2020