Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ՈՃԵՐԸԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ՈՃԵՐԸԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՈՃԵՐԸ

 

Ինչպես հայտնի է, զինվորական կոլեկտիվի (ստորաբաժանման անձնակազմի) լիարժեք ղեկավարումը չի սահմանափակվում հրամանատարի զուտ կազմակերպչական գործունեությամբ. ներառում է նաև ներքին` սոցիալ-հոգեբանական գործընթացների կարգավորումը, դեստրուկտիվ (քայքայիչ) կոնֆլիկտների կանխարգելումն ու լուծումը: Այն դրսևորվում է կոլեկտիվի հոգեբանության հիմնական տարրերի վրա ազդելու ունակությամբ (կարծիք, ավանդույթներ, փոխհարաբերություններ և այլն): Սովորաբար առանձնացնում են զինվորական ղեկավարման հետևյալ ոճերը.

 

Ավտորիտար ոճ

Այս ոճին հակված զինվորական ղեկավարին (հրամանատարին) բնորոշ են վարքի հետևյալ դրսևորումները: Նա սովոր է տալ գործնական, հակիրճ հրամաններ ու հրահանգներ: Նրա սահմանած արգելքները հաճախ ուղեկցվում են սպառնալիքներով: Նրա խոսքը հստակ է, սակայն ձայնին բնորոշ է ամբարտավան հնչերանգը: Նա սովորաբար հաշվի չի նստում այլոց հույզերի և զգացմունքների հետ: Նման զինվորական ղեկավարի գովասանքն ու քննադատությունը սովորաբար սուբյեկտիվ բնույթ են կրում: Այս տիպի ղեկավարի առկայության դեպքում ստորաբաժանումում աշխատանքները ծրագրվում են նախօրոք, սակայն որոշարկվում են միայն մոտակա խնդիրները, իսկ հետագա ծրագրերը չեն քննարկվում: Ղեկավարի (հրամանատարի) խոսքը որոշիչ է և վերջնական: Ձայնի հնչերանգը` հատու: Լիդեր-հրամանատարի դիրքը խմբից դուրս է:

 

Ժողովրդավարական ոճ

Այս ոճով առաջնորդվող զինվորական ղեկավարի (հրամանատարի) հրահանգները սովորաբար հնչում են առաջարկների ձևով: Խոսքին բնորոշ է բարեկամական հնչերանգը: Նրա թե՛ գովեստը, և թե՛ քննադատությունը համակցվում են խորհուրդներով: Հրահանգները և արգելքները ուղեկցվում են քննարկումներով: Բոլոր տեսակի միջոցառումները ծրագրվում են ոչ թե նախօրոք, այլ՝ խմբում: Հրամանների և հրահանգների իրականացման համար պատասխանատու են բոլորը: Աշխատանքի բաժանումը, կատարումը ոչ միայն առաջարկվում է, այլև քննարկվում է խմբի մասնակցությամբ: Լիդեր-հրամանատարի դիրքը խմբի ներսում է:

 

Ազատական ոճ

Ձայնի հնչերանգը պայմանական է: Այս ոճին բնորոշ է գովեստի կամ քննադատության բացակայությունը: Ոչ մի համագործակցություն չկա անձնակազմի հետ: Բոլոր գործերն ինքնահոսի են թողնված: Այսպիսի ոճ ցուցաբերող հրամանատարը հրահանգներ չի տալիս: Ստորաբաժանումում աշխատանքի բաժանումը և կատարումը կախված են այլ անձանց անձնական հետաքրքրություններից և չեն վերահսկվում հրամանատարի կողմից: Լիդեր-հրամանատարի դիրքը խմբից դուրս աննկատ է:

 

Ոչ հետեւողական ոճ

Սեփական խոսքի կառուցման, հրահանգավորման նման ոճով առաջնորդվող զինվորական ղեկավարը փոփոխական, անկայուն մոտեցում է դրսևորում ամեն ինչում: Ուստի կոլեկտիվի ներսում փոխըմբռնման պակասի հետևանքով կարգապահության ցածր մակարդակ և կոնֆլիկտային իրավիճակներ են ստեղծվում: Լիդեր-հրամանատարի դիրքը փոփոխական է:

 

Իրադրային ոճ

Նման ոճով առաջնորդվող զինվորական ղեկավարի խոսքը ճկուն է և, կախված իրավիճակից, կարող է ներառել ժողովրդավարական, ավտորիտար կամ երբեմն նաև ազատական տարրեր: Այս ոճը կիրառող հրամանատարին բնորոշ են իր ենթակայության տակ գործող ստորաբաժանման վերահսկողության բարձր մակարդակը և խմբի ներսում ծագող խնդիրներին ճկուն ու կառուցողական լուծումներ տալու կարողությունը: Լիդեր-հրամանատարի դիրքը կախված է հանգամանքներից:

 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 

Ըստ սոցիալ-հոգեբանների` զինվորական կոլեկտիվի հոգեբանության ճիշտ կառավարումը կարող է իրականացվել երեք հիմնական միջոցներով: Առաջին հերթին զինվորական ղեկավարը պետք է ձգտի բացահայտել և օգտագործել ստորաբաժանումում տիրող բարենպաստ հոգեբանական գործոնները: Օրինակ` իր գործունեության մեջ նա կարող է հիմնվել կոլեկտիվի` իր սեփական պահանջների հետ համընկնող կամ դրանք չմերժող կարծիքների, հայացքների վրա, հնարավորություն տալ, որ կոլեկտիվի տրամադրվածության առողջ տարրերը դրսևորվեն: Արդյունքում, ապահովվում է ոչ միայն ենթակաների` հրամանատարի աշխատանքին սատարումը, այլև պայմաններ են ստեղծվում անձնակազմի հոգեբանական զարգացման համար: Առաջնային խնդիր է կոլեկտիվի անդամների նկատմամբ վստահություն մշակելը, առավել վստահելի անձանց ներկոլեկտիվային գործունեությունը կարգավորող որոշ խնդիրների լուծում հանձնարարելը, նախաձեռնության դրսևորումների խրախուսումը և այլն:

Զինվորական կոլեկտիվի հոգեբանական երևույթների կառավարման երկրորդ միջոցը խմբային դիրքորոշումների կարգավորումն է, դրական ուղղորդումը, միջանձնային փոխհարաբերությունների, խմբային տրամադրությունների բարելավումը և այլն: Այս խնդիրները լուծելի են, եթե ղեկավարը հաշվի է առնում զինվորական կոլեկտիվի ներքին գործընթացների օրինաչափությունները: Օրինակ` խմբային կարծիքի դինամիկայի ճիշտ ուղղորդմանը կարելի է հասնել այն դեպքում, եթե ղեկավարը ոչ թե բացահայտորեն պարտադրի իր կամքը, այլ խնդրի էությունը կոլեկտիվի անդամներին հասու դարձնի, միասին քննարկելու, սեփական կարծիքը արտահայտելու, մյուսների հայացքներին ծանոթանալու և ըստ այդ ամենի` փոխշահավետ որոշում ընդունելու հնարավորություն տա: Այս գործընթացի ճիշտ ղեկավարման դեպքում վերջնական որոշումը համընկնում է զինվորական ղեկավարի կամքին:

Զինվորական կոլեկտիվում զինվորական ղեկավարի կողմից սոցիալ-հոգեբանական երևույթների կառավարման երրորդ միջոցի էությունն այն է, որ հիմնական գաղափարները, որոշումները բխում են հենց իրենից` զինվորական ղեկավարից, այնուհետև բացատրվում է և հասցվում ենթակաների գիտակցությանը: Այս գործելաոճը գերադասելի է կիրառել այն դեպքերում, երբ հրամանատարը դեռ նոր է ծանոթանում ենթակաների հետ, կամ զինվորական կոլեկտիվը դեռևս ձևավորման նախնական փուլում է:

 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԽԱՌՆՎԱԾՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Զինվորական կոլեկտիվի ղեկավարի կարևոր բնութագրիչներից է նրա խառնվածքը, որով հիմնականում պայմանավորվում է նաև նրա գործելաոճը: Ահա հրամանատարի չորս խառնվածքի տիպերին բնորոշ առանձնահատկությունների համառոտ նկարագիրը:

Սանգվինիկ հրամանատարը առավել հակված է ճկուն մոտեցումներ ցուցաբերելու զինվորական մասնագիտության տարբեր ոլորտներում: Անձնական շփումների հակվածությունը նրան թույլ է տալիս անձամբ վերահսկելու տարբեր խնդիրների լուծումը, հրամանների իրականացումը:

Խոլերիկ հրամանատարը առավել բռնկուն է, պահանջկոտ: Նա հակված է շարժվելու ըստ «կաղապարների» (առավել պահպանողական է) և պահանջելու իր հրամանների անհապաղ կատարում:

Ֆլեգմատիկ հրամանատարը հակված է աշխատասենյակից կառավարելուն: Նա պահանջկոտ է ինչպես իր ենթակաների, այնպես էլ սեփական անձի նկատմամբ: Նորարարությունները ընդունում է մեծ դժվարությամբ: Տարբեր գործերում ցուցաբերում է դանդաղկոտություն:

Մելանխոլիկ խառնվածքը խիստ անբարենպաստ է զինվորական ղեկավարի համար: Եթե նախորդ երեք խառնվածքները հիմնված են նյարդային ուժեղ համակարգի վրա, ապա մելանխոլիկ խառնվածքը վկայում է հրամանատարին անհրաժեշտ տվյալների թուլության մասին: Չունենալով ղեկավարին բնորոշ կարևորագույն որակները` կամքի ուժ, նախաձեռնողականություն և այլն, այս տիպի հրամանատարն ի սկզբանե դատապարտված է անհաջողության: Ապագա սպաների մասնագիտական ընտրության ընթացքում ցանկալի է, որ բացառվի այս հոգեկերտվածքով անձի բարձրագույն ռուհ ընդունվելը:

 

Պատրաստեց ՔՆԱՐ ԹԱԴևՈՍՅԱՆԸ

Խորագիր՝ #13 (1260) 26.09.2018 – 2.10.2018, Բանակ և հասարակություն


27/09/2018