Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(English) THE STORY OF ONE PICTURE OR THE UNFULFILLED LONG-STANDING PROMISEԽորագիր՝ #41 (1110) 22.10.2015 - 28.10.2015, Նորություններ, Ուշադրության կենտրոնում, Պատմության էջերից


23/10/2015