Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ՄԻԱՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃՌՈՎՀարց – Ամուսինս երկու տարի է, ինչ բացակայում է հանրապետությունից: Նրա գտնվելու վայրը հայտնի չէ: Ես ցանկանում եմ վաճառել մեր համատեղ սեփականություն հանդիսացող բնակարանը: Կարո՞ղ եմ արդյոք առանց նրա համաձայնության վաճառել բնակարանը:

Պատասխան – Եթե Ձեր ամուսնու գտնվելու վայրը հայտնի չէ, և Դուք ցանկանում եք նրա բացակայությամբ վաճառել ձեր բնակարանը, կարող եք դիմել դատարան՝ Ձեր ամուսնուն անհայտ բացակայող ճանաչելու հայցով: Ձեր ամուսնուն անհայտ բացակայող ճանաչելու մասին դատարանի վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո Դուք կարող եք բնակարանը վաճառել առանց նրա համաձայնության:

Խորագիր՝ #10 (926) 15.03.2012 – 21.03.2012, Սոցիալ-իրավական


21/03/2012