Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

Ե՞ՐԲ Է ԶՈՐԱՑՐՎԵԼՈՒՀարց. Որդիս ծառայում է ՀՀ ՊՆ N զորամասում: Ս.թ. նոյեմբերի 16-ին լրանում է նրա ծառայության ժամկետը: Ծառայության ընթացքում, ընդհանուր առմամբ, նա ենթարկվել է 25-օրյա կարգապահական կալանքի: Խնդրում եմ պատասխանել. ե՞րբ է լրանալու որդուս ծառայության ժամկետը, և նա ե՞րբ է զորացրվելու:
ԱՆՈՒՇ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ք.Երեւան

Պատասխան. Հարգելի քաղաքացի, համաձայն «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ կետի, շարքային կազմի համար պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը սահմանվում է 24 ամիս:

Անհրաժեշտության դեպքում կառավարության որոշմամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունը կարող է երկարաձգվել մինչև երկու ամիս ժամկետով, իսկ առանձին զինծառայողների և նրանց խմբերի (կազմերի) պարտադիր և պայմանագրային զինվորական ծառայությունը պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը (պաշտպանության նախարարը) կարող է երկարաձգել մինչև մեկ ամիս ժամկետով:

Որպես կանոն, զինծառայողների այդպիսի խմբերի (կազմերի) մեջ մտնում են վարորդները և հազվագյուտ մասնագիտություն ունեցող զինծառայողները:

Զինվորական ծառայության ընդհանուր ժամկետը որոշվում է օրացուցային հաշվարկով:

Նույն օրենքի 6-րդ հոդվածն ամրագրում է, որ զինծառայողի զինվորական ծառայության ժամկետում չեն հաշվարկվում`

1) կարգապահական գումարտակում կամ ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ժամանակահատվածը (պարտադիր զինծառայողների համար).

2) կալանքի տակ կամ կարգապահական տույժի կարգով մեկուսարանում գտնվելու ժամանակահատվածը (պարտադիր զինծառայողների համար).

3) զորամասը և ծառայության վայրն ինքնագլուխ թողնելու կամ օրենքով սահմանված կարգով ապացուցված ինքնախեղման կամ դիտավորությամբ իր առողջական վիճակն այլ եղանակով վատթարացրած զինծառայողի բուժման մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը` անկախ պատճառներից:

Նման դեպքերում պարտադիր զինծառայության սահմանված ժամկետը լրացվում է բաց թողնված օրացուցային օրերի քանակով, պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով, հաշվի առնելով նաև դատարանի կամ Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազության կամ պետական լիազոր մարմնի քննչական ծառայության առաջարկությունը:

Ձեր որդու կրած 25-օրյա կալանքը չի հաշվարկվում նրա զինվորական ծառայության ժամկետում, ուստի նա կզորացրվի այդ ժամկետը ծառայելուց հետո:

Խորագիր՝ #43 (908) 3.11.2011 – 9.11.2011, Սոցիալ-իրավական


09/11/2011