Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ՃԻՇՏ ԷՀարց – Հորեղբայրս` Վ.Առաքելյանը, ծանր հիվանդ էր, նա կտակ է կազմում և իր ամբողջ գույքը կտակում քրոջ որդուն` Ն. Մինասյանին: Հորեղբայրս Մինասյանի անունով լիազորագիր է կազմում, որով լիազորում է նրան կտակը ներկայացնել նոտարական գրասենյակ վավերացման:

Նոտարը հրաժարվում է կտակը վավերացնել: Նա ճի՞շտ է վարվել, թե՞ ոչ:

Պատասխան – Այո՛, քանի որ համաձայն ՀՀ քաղ.օր.-ի 1192 հոդ. 4-րդ կետի և «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 56 հոդ. 2-րդ կետի` սահմանված է, որ կտակը պետք է արվի անձամբ, և ներկայացուցչի միջոցով կտակ անել չի թույլատրվում:

Խորագիր՝ #11 (927) 22.03.2012 – 28.03.2012, Սոցիալ-իրավական


28/03/2012