Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ԴԵՌ ՈՉՀարց – Մեր ամուսնալուծության վերաբերյալ դատարանի վճիռն ուժի մեջ է մտել մեկ տարի առաջ, սակայն մինչև այժմ ամուսնալուծությունը գրանցված չէ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման (ՔԿԱԳ) մարմիններում, և մեզ տրված չէ ամուսնալուծության վկայական: Կարո՞ղ եմ մեր ամուսնալուծությունը դադարած համարել:

Պատասխան – Չնայած ամուսնալուծության վերաբերյալ դատարանի վճիռն ուժի մեջ է մտել, բայց Ձեր ամուսնությունը դադարած չէ, քանի որ օրենքն ամուսնության դադարման պահ է համարում ամուսնալուծությունը ՔԿԱԳ մարմիններում գրանցելու օրը:

Խորագիր՝ #11 (927) 22.03.2012 – 28.03.2012, Սոցիալ-իրավական


28/03/2012