Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

Army and Society

ՆԱՄԱԿ ԶԻՆՎՈՐԻՆ

(Հայերեն) Սիրելի՛ զինվոր

Շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ, որ պաշտպանում ես մեր բոլորի Հայրենիքը։ Շնորհավորում եմ մեր հզոր բանակի և նաև քո տոնը։ Հպարտանում ձեր բոլոր հաղթանակներով և ցանկանում եմ, որ խաղաղություն տիրի և հաղթանակները լինեն մշտապես։

ԶԵՆՔԻ ՈՒ ՈԳՈՒ ԱՆՀԱՂԹԵԼԻ ՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ

(Հայերեն) Գրողների միությունում տեղի ունեցավ ՀԳՄ և ՀՀ պաշտպանության նախարարության համատեղ կազմակերպած մրցանակաբաշխության հանդիսությունը:

THE COUNTRY IS POWERFUL ALSO WITH ITS LARGE AND STRONG FAMILIES

… 15 children, 10 daughters and 5 sons: this is how many children the youngest parents in our republic, Martik and Angela, have. On the day of our visit, only one of the fifteen children was not home, for a very good reason. Daniel is a soldier.

THE ARMENIAN SONG IN FARAWAY SAKHALIN

For days, it was a real musical holiday in the Russian Federation’s Sakhalin Island. The Spasskaya Bashnya International Festival brought together members of the Armenian and Russian military bands.

FROM POST TO EXHIBITION

An exhibition of paintings, titled “The Beginning of New Life,” by a young artist Hayk Galoyan was recently displayed at the American University of Armenia’s Akian Art Gallery.

THIS IS ARMENIA OF TOMORROW

The class of basic military training of the school no. 59 after Hakob Paronyan bears the name of Arkady Ter-Tadevosyan, and the “platoon” of ninth-year schoolchildren – the name of the perished in the Artsakh war warrior Armen Hovhannisyan.

REFLECTIONS FROM THE REAR AND THE FRONT LINE

On 6 April 2016 together with the LBCI Lebanese television journalists I arrived in Yerevan from Beirut. In the volunteers registration point in Nubarashen I witnessed that hundreds of young volunteers, middle-aged men, war veterans came, even the disabled. They were all brought here by the call of their homeland and blood, consciousness of responsibilities that they have to defend their homeland. And they came, joyful, as if they came to the wedding. Yes, they were going to the wedding of defense of the fatherland.