Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

Army and Society

THE CORONAVIRUS WILL SURRENDER FIRST

For a moment I forget that I have to see a military doctor. Someone, who served in the border military units, was attacked by saboteurs and rescued soldiers wounded by a sniper’s bullet from the clutches of death.

A LARGE BAG OF WARMTH FOR SOLDIERS FROM MRS. ANUSH

Mrs. Anush carefully arranged the pairs of warm wool socks she has knitted, placing the corresponding size inside each pair. These are her gifts for the soldiers at the combat positions.

THEIR STRUGGLE CONTINUES ...

At the Homeland Defender’s Rehabilitation Center, Arman, Avetis and all the other boys are united by the same fate. Each of them chose the homeland and their people over his own life and health, and without hesitation went into battle to defend the land and country.

A SOLDIER’S LOVE NEVER ENDS...

Zangakatun village is on the border of the border and like other border settlements it lives between war and peace. Those who live on the border have a special love and reverence for the soldiers, the guarantors of their peaceful life, ensuring their security.

...ԵՎ ՏՈՒՆ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՀՊԱՐՏՈՒԹՅԱՄԲ

(Հայերեն) Հայոց բանակի տոնի նախօրեին Քաշաթաղի շրջանում ձմեռային վերջին զորակոչն էր: Մինչ զորակոչային բաժնում կավարտվեին աշխատանքները, զրուցեցի զորակոչիկների, նրանց ծնողների հետ:

ՄԵՐ ՕՐԵՐԻ ԵՎՍ ՄԻ ԼԵԳԵՆԴ՝ ՅԱԿՈՎ ԱԼԹՈՒՆՅԱՆ...

(Հայերեն) Ամեն առավոտ Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր լեռնային հրաշագեղ գյուղի իր խաղողի այգին է շտապում Յակով Ալթունյանը: Անցնում է իր խնամած ու փայփայած այգու «խնդողնի» տեսակի խաղողի վազերի կողքով, նայում, հիանում է իր ստեղծածով և օրհնում հայրենիքում բացվող նոր, խաղաղ օրը…
…«Բարև՛ Ձեզ, ուզում եմ հարցազրույց վարել Ձեզ հետ»: «Բարև: Պատճառ չունեմ՝ «ոչ» ասելու: Խնդրեմ, զրուցենք: Միայն, եթե հարմար է՝ երեկոյան զանգեք, հիմա այգում եմ…»:

ԲԱՆԱԿԸ ԿՈՓԵՑ ԻՄ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

(Հայերեն) Զրույց գրող, թարգմանիչ, հրապարակախոս Գրիգոր Ջանիկյանի հետ