Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

Պատմության էջերից

ՎՐԻԺԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅ ՔՐՄԵՐԸ. ԱՐՇԱՎԻՐ ՇԻՐԱԿՅԱՆ

Տարեմուտ է, ուշ գիշեր, մոր ծննդաբերության ցավերը սաստկացել են։

ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԵՐԻ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ` ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄ

Պատմական գիտությունների թեկնածու, թուրքագետ Մելինե Անումյանը Հայաստանի հանրային ռադիոյի արտասահմանի համար հեռարձակվող հաղորդումների բաժնի թուրքերեն հաղորդումների խմբագիրն է: 2009 թ.-ից աշխատում է Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոն գիտահետազոտական հիմնադրամում` որպես ավագ գիտաշխատող, թուրքերեն բաժնի պատասխանատու:

ԲԱԲՇԵՆԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ

Հայոց ազատամարտի ականավոր, անզուգական հայդուկապետ Աղբյուր Սերոբի կյանքն ու գործունեությունը, ինչպես նաև տվյալ պատմական ժամանակաշրջանի ուսումնասիրությունն աներկբա հավաստում է, որ եթե անաչառ գնահատենք 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի հայ ազգային- ազատագրական պայքարի անվանի գործիչների գործունեությունը, ապա պիտի նշենք, որ ժամանակակիցների հուշագրություններում, վկայություններում և այդ ժամանակաշրջանը ներկայացնող վավերագրերում չկա համապատասխան վկայություն, փաստարկ, որը մատնանշի մեկ այլ դեպք, երբ թուրք կառավարությունը, անգամ սուլթան Աբդուլ Համիդը, այդքան մեծ կարևորություն տար որևէ մեկին, որքան Աղբյուր Սերոբին, ու նրան վերացնելու համար նշանակեր 1000 ոսկի գլխագին ու բազում այլ պարգևներ:

ՀԱՂԹԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ. 1920Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Թեպետ Դրոյի հրամանատարությամբ մարտնչող զինվորները, որպես օրենք, նրա հրամաններն անառարկելիորեն կատարում էին, սակայն ռազմաճակատում ստեղծված տագնապալի իրավիճակը հրամայաբար թելադրում էր վճռական քայլեր ձեռնարկել ու հուսալիորեն պաշտպանել Արաքսի գետանցումները:

ՀԱՂԹԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ. 1920Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

1920 թ. օգոստոսի 24-ին Խորհրդային Ռուսաստանի հետ կնքված պայմանագրով, ստանալով խորհրդային իշխանության համաձայնությունը, քեմալական Թուրքիան պատերազմ է սկսում Հայաստանի Հանրապետության դեմ և սեպտեմբերի 23-ին թուրքական զորաբանակը Քյազիմ Կարաբեքիր փաշայի գլխավորությամբ ներխուժում է Հայաստան:

ԱՆՏԻԿ ԱՇԽԱՐՀԻ ՎԱԽՃԱՆԸ

Կայսր.- Եվ այսպես, թարգմանի՛չ, ի՞նչ է պահանջում գերմանների առաջնորդը։

ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԲԱԽՈՒՄՆԵՐԸ ԶԱՆԳԵԶՈՒՐՈՒՄ 1920թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

1919թ. նոյեմբերի վերջերին ՀՀ կառավարության հրահանգով Զանգեզուրում գնդապետ Ա. Շահմազյանին, որը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նշանակվել էր Զանգեզուրի գլխավոր նահանգապետ և ռազմական ուժերի հրամանատար, փոխարինում են Ս. Մելիք-Յոլչյանը և գեներալ Ղազարյանը, որոնք ստանձնում են գավառի քաղաքացիական ու ռազմական գործերի ղեկավարումը: