Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

News

ՄԵՐ ՕՐԵՐԻ ԵՎՍ ՄԻ ԼԵԳԵՆԴ՝ ՅԱԿՈՎ ԱԼԹՈՒՆՅԱՆ...

(Հայերեն) Ամեն առավոտ Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր լեռնային հրաշագեղ գյուղի իր խաղողի այգին է շտապում Յակով Ալթունյանը: Անցնում է իր խնամած ու փայփայած այգու «խնդողնի» տեսակի խաղողի վազերի կողքով, նայում, հիանում է իր ստեղծածով և օրհնում հայրենիքում բացվող նոր, խաղաղ օրը…
…«Բարև՛ Ձեզ, ուզում եմ հարցազրույց վարել Ձեզ հետ»: «Բարև: Պատճառ չունեմ՝ «ոչ» ասելու: Խնդրեմ, զրուցենք: Միայն, եթե հարմար է՝ երեկոյան զանգեք, հիմա այգում եմ…»:

ԲԱՆԱԿԸ ԿՈՓԵՑ ԻՄ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

(Հայերեն) Զրույց գրող, թարգմանիչ, հրապարակախոս Գրիգոր Ջանիկյանի հետ

WE WILL SERVE WITH HONOR, COME BACK WITH HONOR

The conscript is in process. The Aragatsotn Military Commissariat is really busy.

CONSCRIPTION IN KASHATAGH

The heavy snowfall did not prevent the conscripts from the most remote communities of the southern and northern wings of the Kashatagh region – Kovsakan, Lernahovit and other settlements – to reach Berdzor and to submit to the Regional Military Commissariat ON time. Military Commissar Major Stepan Ohanjanyan is happy; the conscription is properly organized.

ALIK MAMOYAN BECOMES SOLDIER OF HOMELAND

Alik Mamoyan, determined to accept the shift in the army and defend the country, will join the armed forces just like any other 18-year-old boy. A few more minutes of civilian life without military discipline, the last farewell to the home and parents …

UNIQUE EXHIBITION IN MOSCOW

On November 22, the 5th Interdepartmental Scientific-Practical Conference was held at the National Center for Defense Management of the Russian Federation in Moscow.

OVERCOMING PSYCHOLOGICAL BARRIERS

Along with the main disciplines, the Defense Army Command pays great attention to the process of adapting to the psychological training and combat duty of military personnel. Recently, recruits from the military unit under the command of Col Hrayr Tevosyan overcame a psychological barrier.