Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) «ՊԵՏՔ Է ԱՆԸՆԴՀԱՏ ՈՒ ԱՆՁՆՈՒՐԱՑ ԱՇԽԱՏԵՆՔ»Sorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #47 (1418) 1.12.2021 – 7.12.2021, Army and Society, Spotlight


02/12/2021