Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԽԼԱՄՆ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է ՉԻՆԱՍՏԱՆՈՒՄ` ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: News, Military


10/11/2011