Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ Է ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅԱՄԲSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #2 (1322) 15.01.2020 - 21.01.2020, National army, Spotlight


16/01/2020