Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԵՍ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑԱԾ ԵՄ ՄԵԾ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ ՎՐԱ ԿԱՄ` ԼՈՒՅՍ ԹՈՒՆԵԼԻ ՎԵՐՋՈՒՄSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #07 (1229) 21.02.2018 - 27.02.2018, Army and Society, Military


22/02/2018