Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԻՋԵՎԱՆՑԻՆԵՐԸ ՈԳԵՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ԵՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ ԻՐԵՆՑ ՈՐԴԻՆԵՐԻՆSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #27 (1147) 20.07.2016 - 26.07.2016, National army


20/07/2016