Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՉԵ՛ՆՔ ՀԱՆԴՈՒՐԺԵԼՈՒ ԹՇՄԱՄՈՒ ՍԱՆՁԱՐՁԱԿ ՊԱՀՎԱԾՔԸSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #40 (1109) 15.10.2015 - 21.10.2015, National army, Spotlight


15/10/2015