Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՌԴ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԽԱՂԱՔԱՐՏԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՂԹԱԹՈՒՂԹ ԱՄՆ-Ի ՀԵՏ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #39 (1108) 08.10.2015 - 14.10.2015, Military


08/10/2015