Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՌՈՒՍԵՐԵՆ «ПОСТ» և «СТОРОЖЕВОЙ» ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #26 (1095) 9.07.2015 – 15.07.2015, Military


09/07/2015