Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ ՀԵՏԵՎԵԼ Է ԶՈՐԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻՆSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #41 (957) 18.10.2012 – 24.10.2012, National army, Spotlight


24/10/2012