Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ԱԶԴԱԿ՝ ԱՎԵԼԻ ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՁԳՏԵԼՈՒSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #45 (1510) 01.12.2023 - 08.12.2023, National army, Spotlight


06/12/2023