Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՎԵԼ ԵՆ «ԵՍ ՔՈ ԶԻՆՎՈՐՆ ԵՄ, ՀԱՅՐԵՆԻ՛Ք» ԹԵՄԱՅՈՎ ՇԱՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԸSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #08 (1473) 01.03.2023 - 07.03.2023, Army and Society, Spotlight


03/03/2023