Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՀՀ ԶՈՒ ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՄՈՎՍԵՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՈՒ ԱՍՏՎԱԾԱՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #42 (1464) 27.12.2022 - 29.12.2022, Spiritual-Cultural


28/12/2022