Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՆՊԱՏԱԿԸ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄՆ ԷSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #40 (1462) 14.12.2022 - 20.12.2022, Army and Society, Spotlight


15/12/2022