Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՓՐԿԵԼ ԿՅԱՆՔԵՐ, ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ…Sorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #36 (1458) 16.11.2022 - 22.11.2022, National army, Spotlight


18/11/2022