Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

National army

THE DEFENDERS OF THE LAND THAT SMELLS LIKE LAVASH

We are in the southwestern border of the republic, in the frontier section of the military unit under the command of LT Col Harutyun Nalbandyan. Just a few years ago, there were short position combats. In some areas, the enemy attempted to conduct position-strengthening engineering works, but the Armenian forces derailed those plans.

STANDING READY TO ACCOMPLISH THEIR TASKS

The drill alarm roars sounds in the unit. A few seconds later, the troops stand in line. Tactical trainings are under way: the goal is to improve the skills of the personnel.

WE KEEP AN EYE ON EVERY ISSUE

Col Arayik Petrosyan, the head of the General Staff’s Troops Service, on the work accomplished in 2019

THE UNIT IS AGAIN AMONG THE BEST

The Armed Forces work in many directions: not only skilled artillerymen, pilots, scouts serve in the military, but also skilled weaponry craftsmen, who repair weapons on daily basis to make them accurate and flawless.

ՆՐԱՆՔ ԵՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՈՒԺԸ

(Հայերեն) «Ուրալ» ամենագնացով բարձրանում ենք դիրքեր: Տեղացած առատ ձյունը դժվարացնում է վերելքը: Ղեկին պայմանագրային զինծառայող, շարքային Գարեգին Դուլյանն է, կամ ինչպես զինակից ընկերներն են ասում՝ «սուպեր վարորդը»: Հասկանալի է, որ այս անունը նրան տվել են արհեստավարժ լինելու համար: Տղաները տպավորված պատմում էին, որ Գարեգինի վարած մեքենան դիրքեր բարձրանալիս մեկ անգամ չէ, որ թիրախավորել է թշնամին, սակայն, նա միշտ էլ կարողացել է հնարամտորեն խույս տալ վերահաս վտանգներից՝ անձնակազմին անվտանգ հասցնելով դիրքեր կամ էլ հաց ու ջուր՝ դիրքապահներին:

WE WILL SERVE WITH HONOR, COME BACK WITH HONOR

The conscript is in process. The Aragatsotn Military Commissariat is really busy.

CONSCRIPTION IN KASHATAGH

The heavy snowfall did not prevent the conscripts from the most remote communities of the southern and northern wings of the Kashatagh region – Kovsakan, Lernahovit and other settlements – to reach Berdzor and to submit to the Regional Military Commissariat ON time. Military Commissar Major Stepan Ohanjanyan is happy; the conscription is properly organized.