Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՊԱՐՏՔ ՈՒՆԵՆՔ ՄԵՐ ԶՈՀՎԱԾ ԸՆԿԵՐՆԵՐԻՆ՝ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ԵՎ ՀԶՈՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #01 (1423) 12.01.2022 - 18.01.2022, Army and Society, Spotlight


13/01/2022