Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) «Ո՞ՆՑ ԵՍ ՀԱՂԹԵԼՈՒ ՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԻ, ՈՐԸ ՀԱՅՐԵՆԻՔՆ ԻՐ ԿՅԱՆՔԻՑ ՇԱՏ Է ՍԻՐՈՒՄ»Sorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #40 (1360) 7.10.2020 - 13.10.2020, Army and Society, News


05/10/2020