Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) «ԻՄ ՏԵՂՆ ԱՅՍՏԵՂ Է, ԽՐԱՄԱՏՈՒՄ, ԻՄ ՈՐԴՈՒ ՏԵՂՆ ԱՅՍՏԵՂ Է՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՍԱՀՄԱՆԻՆ…»Sorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #36 (1356) 9.09.2020 - 15.09.2020, National army, Spotlight


10/09/2020