Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 2020Թ. ԾՐԱԳԻՐԸSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: News


21/05/2020