Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԱՆՑԿԱՑՎԵԼ Է ԶՈՒ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՎԱՇՏՈՒՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԸSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: News


21/01/2020