Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԶՈՒ ԳՇ ՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ՏԱՐԲԵՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԴԻՄԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: News


16/01/2020