Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԱՅՍ ԿՈՐԾԱՆԻՉՆԵՐԸ  ՓԱՅԼՈՒՄ ԵՆ ԻՐԵՆՑ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՎ, ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՄԲSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #1 (1321) 9.01.2020 - 14.01.2020, National army, Spotlight, Military


10/01/2020