Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՀԶՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՎԱՏՔԻ, ՍԻՐՈ ԵՎ ՆՎԻՐՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԷSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: National army, News, Spotlight


30/12/2019