Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՄՈՒԹՅԱՄԲSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #46 (1317) 27.11.2019 - 3.12.2019, National army


28/11/2019