Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ՔԵԶ, ՓՐԿՅԱԼԴ ԱՍՏՈՒԾՈ, ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ՔԵԶ, ՕԾՅԱԼԴ ԱՍՏՈՒԾՈSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #43 (1314) 6.11.2019 - 12.11.2019, National army


07/11/2019