Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԸ ՀԵՏԵՎԵԼ Է ԽԱՂԱՂԱՊԱՀՆԵՐԻ ՎԱՐԺԱՆՔՆԵՐԻՆSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: News


16/10/2019