Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌԸ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎՆԵՐՈՒՄSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #40 (905) 13.10.2011 – 19.10.2011, National army


19/10/2011