Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) «ԴԵՊԻ ՀԱՅՔ» ԾՐԱԳՐԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՎԵԼ ԵՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: News


09/07/2019