Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՈՉ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԱՅԻՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆԸSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: News


13/05/2019