Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #35 (900) 08.09.2011 - 14.09.2011, Military


14/09/2011