Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԱՊԱԳԱ ՍՊԱՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: , Social and legal


16/08/2018