Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՆ ԱՅՑԵԼԵԼ Է ՀՅՈՒՍԻՍԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳՈՏԻSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #25 (1247) 27.06.2018 - 03.07.2018, National army, Spotlight


28/06/2018