Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #34 (899) 01.09.2011 - 07.09.2011, Military


07/09/2011