Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ԳԻՏԵԼԻՔՈՎ ԶԻՆՎԱԾ ԶԻՆՎՈՐՆ ԱՆՊԱՐՏԵԼԻ ԷSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #49 (1220) 13.12.2017 - 19.12.2017, National army, Army and Society


13/12/2017