Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՆՔ ԼԱՅՆԱԾԱՎԱԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #23 (1194) 14.06.2017 - 20.06.2017, National army, Spotlight


14/06/2017