Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) «ԱՅՍ ՊԱՀԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՇԱՐԺ ՉԻ ՆԿԱՏՎԵԼ. ԻՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐՅՈՒՐ ՏՈԿՈՍՈՎ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է»Sorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #11 (1131) 30.03.2016 - 5.04.2016, National army, Spotlight


30/03/2016